AÖF Davranış Bilimleri 1 - Deneme Sınavı Soruları 1.Ünite

Davranış Bilimleri 1 Dersi 1.Ünite Konuları Deneme Soruları ve Cevapları

AÖF Davranış Bilimleri 1 dersi için sizlere bir deneme sınavı sunuyoruz. 1.ünite sosyolojiye giriş ve yöntemi konularını iyi bir şekilde çalıştıysanız bu soruları rahatlıkla yapabilirsiniz. Test niteliğindeki sorular sizin konuyu daha iyi kavramanıza yardımcı olacaktır. aöf davranış bilimleri 1 deneme sınavı soruları test çöz 2012-2013.

Güz Dönemi Ara Sınavı öncesi üniteleri tekrar ediniz ve deneme soruları ile eksik gördüğünüz konuları tekrar çalışınız. Aşağıdaki soruların cevaplarına bakarak yanlış yaptığınız soruları tespit edin ve kitabınızdan konuya tekrar göz atın. Bu tip ve benzer sorular sınavda karşınıza çıkabilir.

AÖF 1.Sınıf 1.Dönem Deneme Soruları ve Cevapları

AÖF Davranış Bilimleri 1 - 1.Ünite Deneme Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ilgi alana giren konulardan biri değildir?
a. Aile
b. Afliretler
c. Akıl Sağlığı
d. Kadına Şiddet
e. Dış Göç

2. Bir ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçme yeteneğine ne ad verilir?
a. Güvenirlik
b. Yeterlilik
c. Doğruluk
d. Geçerlilik
e. Etik

3. Sosyolojik bakış açısı veya hayal gücü (imgelem) aşağıdakilerden hangisi tarafından ileri sürülmüştür?
a. Simon
b. Durkheim
c. Bacon
d. Mills
e. Spencer

4. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi “Sosyolojiye Davet” adlı kitabında toplumun insanları bir biçimde şekillendirdiğini ileri sürer?
a. P. Berger
b. S. Simon
c. E. Durkheim
d. M. Weber
e. A. Comte

5. Sistematik bir yöntemle olaylar arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bilgi toplanmasına ne ad verilir?
a. Bilim
b. Yöntem
c. Kuram
d. Hipotez
e. Önerme

6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden biri değildir?
a. Sosyoloji
b. Ekonomi
c. Tarih
d. Antropoloji
e. Biyoloji

7. Aşağıdakilerden hangisi makro sosyolojik yaklaşımın ilgi alanıdır?
a. Bireylerin yüzyüze ilişkileri
b. Asansörde insanların neden birbirlerinin ayaklarına baktıkları
c. Bir toplumda yaşayan evsizlerin sosyal sınıflar içindeki yeri
d. İnsanların cumartesi geceleri eğlence alışkanlıkları
e. İki nişanlı çiftin birbirleriyle kavga etmeleri

8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değildir?
a. Veri toplamak
b. Verilerin analizini yapmak
c. Sorunu tanımlamak
d. Hipotezi formüle etmek
e. Öznel değerlerden hareket etmek

9. Bir toplum içinde yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları herşeye ne ad verilir?
a. Kültür
b. Kurum
c. Yapı
d. Toplum
e. Sınıf

10. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüye örnektir?
a. Asalet
b. Gençlik
c. Yaşlılık
d. Etnik yapı
e. Avukatlık

AÖF Davranış Bilimleri Cevaplar
1-c 2-d 3-d 4-a 5-a 6-e 7-c 8-e 9-a 10-e
Share
 
Copyright © 2015. AÖF Sınav Merkezi - Açıköğretim Fakültesi.
Bu sitede yer alan içerikler ders notları, konu özetleri ve çıkmış soruları kapsamaktadır. Bu içerikler www.aofsinavmerkezi.com tarafından hazırlanmaktadır. Hiçbir şekilde telif hakkı içeren ilgili yayınların yardımcı kitapları paylaşılmamaktadır.. Powered by Blogger.
Creative Commons License