AÖF Denetim Soruları ve Cevapları 1.Ünite

Denetim 1. Ünite Denetime Giriş ve Denetim Standartları Soruları 2013

AÖF denetim dersi deneme soruları 1.ünite konuları ile ilgilidir. Açıköğretim 4.sınıf denetim soruları ve cevapları size dersi daha iyi kavramanız açısından faydalı olacaktır. Denetime giriş ve denetim standartları ünitesinden hazırlanmış testlerini çözebilirsiniz. Aöf denetim çıkmış sorular, ders notları ve konu özetleri ile sınavlara daha iyi hazırlanabilirsiniz.

AÖF Denetim Dersi Soruları ve Cevapları
1. Ünite Denetime Giriş ve Denetim Standartları

1. “Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin ........... arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreçtir.” tanımında eksik olan kısmı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

a. Ölçütlerle kabul edilmiş ilkeler
b. Faaliyetlerle etkinlikler
c. Savlarla kabul edilmiş ölçütler
d. Taraflarla kullanıcılar
e. Kanıtlarla savlar

2. Denetçi için finansal tabloların denetiminde temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
a. Anlaşma mektubu
b. iç kontrolün etkinliği
c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
d. iç denetçilerin yaklaşımı
e. Yasalar

3. Aşağıdakilerden hangisi raporlama standartlarından biri değildir?
a. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik standardı
b. Açıklama standardı
c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı
d. Görüş bildirme standardı
e. Kanıt toplama standardı

4. Aşağıdaki genel kabul görmüş denetim standartlarından hangisi “çalışma alanı standartları” grubuna girmektedir?
a. Mesleki özen ve dikkat
b. Kanıt toplama
c. Açıklama
d. Mesleki eğitim ve uzmanlık
e. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk

5. Denetçinin işletmenin belirlemiş olduğu hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullandığı kaynakların birbirine
oranını araştırarak bir sonuca ulaşması nasıl adlandırılabilir?
a. iç denetim
b. Verimlilik denetimi
c. Uygunluk denetimi
d. Etkinlik denetimi
e. Yönetim denetimi

6. Denetçi, çalışmalarını planlayabilmek için önce hangi denetim standardının öngörüsünü yerine getirmek durumundadır?
a. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standardının
b. Bağımsızlık standardının
c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardının
d. Görüş bildirme standardının
e. Mesleki eğitim ve uzmanlık standardının

7. Genel kabul görmüş denetim standartları için doğru olan aşağıdakilerden hangisidir?
a. Denetim yordamlarının ayrıntısını gösteren kurallardır.
b. Denetçilerce denetimlerde uyulması gereken kurallardır.
c. Denetimden denetime ve denetçiden denetçiye
değişen kurallardır.
d. Denetim sürecinde nelerin nasıl yapılacağını gösteren kurallardır.
e. Denetçilerin geliştireceği genel nitelikli kurallardır.

8. İşletme, üretim birimlerinin maliyet hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için denetçiden rapor istemiştir.
Denetçinin yapacağı denetim türü hangisi olmalıdır?
a. Uygunluk denetimi
b. Etkinlik denetimi
c. Verimlilik denetimi
d. iç denetim
e. Faaliyet denetimi

9. Denetçinin denetlediği işletme ile yakınlığının olmamasını gerektiren standart hangisidir?
a. Mesleki özen ve dikkat standardı
b. Çalışma alanı standartları
c. Bağımsızlık standardı
d. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk
standardı
e. Açıklama standardı

10. “Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezliği” içeren aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çalışma alanı standartları
b. Mesleki dikkat ve özen standardı
c. Bağımsızlık standardı
d. Raporlama standartları
e. Genel standartlar

Cevaplar
1-c 2-c 3-e 4-b 5-b 6-a 7-b 8-b 9-c 10-d

Aöf denetim dersi çıkmış sorular sınavlardan hemen sonra yayınlanacaktır. Denetim ders notları paylaşımları kaynak bulundukça sitemizdeki yerini alacaktır.
Share
 
Copyright © 2015. AÖF Sınav Merkezi - Açıköğretim Fakültesi.
Bu sitede yer alan içerikler ders notları, konu özetleri ve çıkmış soruları kapsamaktadır. Bu içerikler www.aofsinavmerkezi.com tarafından hazırlanmaktadır. Hiçbir şekilde telif hakkı içeren ilgili yayınların yardımcı kitapları paylaşılmamaktadır.. Powered by Blogger.
Creative Commons License