AÖF Transkript (Not Durum Belgesi)

Aöf transkript nasıl alınır, transkript notu öğrenme, aöf transkript belgesi alma ve hesaplama hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Açıköğretim Transkript Belgesi Nedir

Mezun olan öğrencilere “Diploma”, “Diploma Eki (Diploma Supplement)” yanında “Not Durum Belgesi (Transkript)” verilir. “Not Durum Belgesi (Transkript)” öğrencilerin fakültedeki öğrenimleri süresince aldıkları derslerdeki başarı durumunu gösteren bir dökümüdür.

Halen kayıtlı olan öğrencilere verilen “Not Durum Belgesi”, öğrencinin geçmiş dönemlerde aldığı derslerdeki durumunu göstermektedir.

Not Durum Belgesi öğrencilerin kendilerine verilebileceği gibi dilekçelerinde belirttikleri kişi, kurum ve kuruluşlara da gönderilmektedir.

Not Durum Belgelerinde European Credit Trans-fer System - ECTS bilgisi de yer almaktadır. ECTS öğrencilerin yurt dışında aldıkları ve başa-rılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir.

Açıköğretim Fakültesi önlisans programları veya meslek yüksekokullarını tamamlayıp dikey geçiş-le Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıt yaptırıp mezun olan öğrencilerin, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 6/6. maddesi uyarınca, genel not ortalaması lisans bölümlerin-de almış olduğu derslere göre belirlenir.

Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. Öğrenciye mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu gösteren not durum belgesi (transkript) verilir.

Aöf transkript nasıl hesaplanır, aöf transkript alma açık öğretinten transkript almak.
Share
 
Copyright © 2015. AÖF Sınav Merkezi - Açıköğretim Fakültesi.
Bu sitede yer alan içerikler ders notları, konu özetleri ve çıkmış soruları kapsamaktadır. Bu içerikler www.aofsinavmerkezi.com tarafından hazırlanmaktadır. Hiçbir şekilde telif hakkı içeren ilgili yayınların yardımcı kitapları paylaşılmamaktadır.. Powered by Blogger.
Creative Commons License